top of page

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informaţii generale

a) Vă informăm mai jos cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul: Societatea SC Music Hub Transilvania SRL, cu sediul în str. Salcamului nr. 11/1, loc. Floresti, jud. Cluj, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor așa cum e descris mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați SC Music Hub Transilvania SRL în legatura cu protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: Music Hub, str. Salcamului nr. 11/1, loc. Floresti, jud. Cluj, tel: 0745 127872, email: musichub.cluj@gmail.com

 

2. Informaţii cu privire la prelucrarea datelor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de contact de pe www.music-hub.ro sau prin intermediul formularelor fizice de înscriere al cursantilor, respectiv trupelor, în scopul programarii orelor de curs, respectiv repetițiilor, și comunicării cu părinții / cursanții pe toată durata colaborării. Datele colectate sunt: numele complet, numarul de telefon, e-mail, data nașterii. Vă vom putea contacta în scopurile menționate mai sus, prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. Datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1, teza 1, litera f) GDPR. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înscriere vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre programul cursurilor, evenimente realizate de catre noi sau evenimente realizate de catre terți la care se solicită participarea cursanților/trupelor care activează în cadrul Music Hub. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării colaborării. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

 

3. Drepturile utilizatorului

Ca si persoană vizată, puteți contacta SC Music Hub Transilvania SRL cu privire la protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1 b) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

bottom of page